Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
landsche Geschiedenis, zou men van dit kasteel
even weinig weten als van andere sloten. Het
slot Loevestein is vooral bekend door de ont-
vluchting van Hugo de Groot, die er een tijd
lang in gevangenschap heeft doorgebracht.
Of Hugo de Groot dan een misdadiger was?
Neen, volstrekt niet, want dan zou men hem
te Delft geen standbeeld hebben opgericht. Hoe hij
dan in de gevangenis kwam? Dit zult ge later
wel eens hooren, als ge het beter begrijpen kunt.
Ik zal u vertellen, hoe hij uit de gevangenis kwam,
want dit ging op een zeer ongewone manier-
Hugo de Groot was dan op Loevestein ge-
vangen gezet en wel voor levenslang, d. i. tot
aan zijn dood. Zijn vrouw, Maria van Reigers-
bergen, had verlof bekomen om hem in de
gevangenis gezelschap te houden, maar dan
mocht zij er evenmin uit en ingaan als de Groot
zelf. Dit was zeker een groote opoffering voor
Mevrouw de Groot en een groot bew^s van
trouwe Uefde voor haar echtgenoot, terwijl het
voor de Groot een troost was in zijn gevangen-
schap ; maar toch zou hij zich nog ongelukkig
gevoeld hebben, als hij in zijn boeken niet een
voortdurende bezigheid had gevonden. Hij was
namelijk een groot geleerde en een vriend van
hem, die professor te Leiden was, zond hem
telkens een kist met boeken. Als de Groot die
gezien of gelezen had, zond hij de kist weer
terug. In het eerst werd de kist by de aankomst