Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
zware sloten en grendels voorzien zijn, zoodat
ze niet gemakkelijk zijn te openen. De ramen of
vensters zijn bovendien van zware, grove traliën
voorzien om het ontvluchten te beletten. Ook de
kamers of vertrekken, waar de gevangenen ver-
blijven, zijn stevig gesloten. In zulk een gevan-
genis brengt de boosdoener jaren door, afge-
scheiden van de maatschappij, van vrienden en
bloedverwanten. Is eindelijk de straftijd om,
dan wordt hij vrijgelaten, maar veel menschen
zijn er, die met zoo iemand, die „gezeten" heeft,
liever niet te doen hebben, zelfs al heeft hij zich
bekeerd en wil hij zijn leven beteren.
In den ouden tijd waren de straffen voor dieven,
inbrekers en moordenaars veel zwaarder. Toen
werden zelfs dieven, die een schaap of zoo iets ge-
stolen hadden, eenvoudig opgehangen. Daartoe
diende de galg, een dwarsbalk op twee palen, die
gewoonlijk een eind buiten de stad stond, dikwijls
op een heuvel, dien men dan den Galgenberg
heette. In lateren tijd werden dieven gevangen
gezet en alleen moordenaars met den dood ge-
straft. Iemand, die een ander zonder opzet in
een twist bijv. doodde, verdiende minder straf
dan een ander, die in koelen bloede zijn even-
mensch het leven benam. Sluipmoordenaars,
die het plan opvatten en uitvoerden om iemand
te vermoorden, verdienden zeker de doodstraf
en moesten die gewoonlijk ondergaan. In den
laatsten tijd echter is men begonnen de moor-