Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
deuren of ramen open en nemen dan uit het
gebouw weg, wat zij kunnen.
Gij weet zeker wel, dat zulke menschen zon-
digen tegen een der tien geboden. Tegen welk
gebod ? Ook zult ge wel weten, dat zulke men-
schen nimmer in den Hemel kunnen komen,
tenzij ze zich bekeeren, maar — dan moeten
zij het gestolen goed teruggeven of vergoeden.
Maar niet alleen God straft den diefstal hierna-
maals, ook de aardsche of wereldsche rechter
straft in naam des Konings of der Koningin
zulke boosdoeners. Dan moet echter de politie
hen eerst opsporen en gevangen nemen. Dit
doen de gewone politieagenten, maar vooral de
geheime agenten van politie. Zijn de dieven of
inbrekers gevangen genomen, dan worden zij
voor de rechtbank of het gerecht gebracht.
De rechters onderzoeken de schuld der aan-
geklaagden en als zij bewijzen daarvoor vinden,
worden de dieven veroordeeld.
Overtredingen van wetten of verordeningen
worden dikwijls met geldboeten of enkele dagen
hechtenis gestraft. Grootere vergrepen en dief-
stal geregeld met gevangenisstraf van eenige
weken of maanden, doch ook wel eenige jaren.
Groote booswichten, die een ander vermoor-
den bijv. worden wel tot 20 jaren of tot levens-
lange gevangenisstraf veroordeeld.
De gevangenissen zyn meestal groote gebou-
wen, waarvan de zware, stevige deuren met
3