Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Achter slot en grendel.
Ge weet zeker allen, waartoe de politie dient ?
Niet enkel om toe te zien, dat de verordeningen
of wetten niet worden overtreden, maar ook om
te waken voor de veiligheid der burgerij.
Er zyn menschen, die uit boosaardigheid of
baldadigheid eens anders eigendom beschadigen
of bederven; ook die zich er weinig om bekom-
meren of zij van een ander iets vernielen, zelfs
niet of zij hem wonden of bezeeren of zijn leven
in gevaar brengen. Dit zijn ruwe, onverschillige
menschen, die licht in handen der politie en
van het gerecht kunnen komen.
Veel erger nog zijn intusschen de menschen^
die niet uit ruwheid of onverschilligheid een
ander benadeelen, maar die dit doen om zich
te verrijken, die zich het geld en goed, het
eigendom van een ander durven toeëeigenen,
hetzij op een of andere slinksche manier, hetzij
door diefstal. Als zulke menschen zien, dat
iemand zijn eigendom onbewaakt laat, al is het
maar eenige oogenblikken, dan trachten zij ter
sluiks zich een of ander daarvan toe te eigenen.
Niet zelden geschiedt dit bij avond of nacht,
maar ook wel op klaarlichten dag.
Dan zijn er lieden, die in woningen of andere
gebouwen inbreken om te stelen. Zij breken