Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
zongen of riepen: Hosanna den Zoon van David!
Gezegend Hij, die komt in den naam des Heeren!
Zoo deed Christus vijf dagen voor Zi]n smar-
tehjken, smadelijken dood Zijn plechtigen intocht
in de stad, waar Hij zou gekruisigd worden.
Er bestaan fraaie schilderijen, waarop deze
plechtige intocht is afgebeeld. Midden op de
schilderij ziet men den Zaligmaker, gezeten op
een geheel witte ezelin. Daar achter komen de
Apostelen, twaalf in getal. Voorop ziet men den
H. Petrus. Allen hebben een krans om het
hoofd geschilderd, om aan te duiden, dat zij
nu Heiligen in den Hemel zijn. Eén is daarvan
slechts uitgezonderd n.l. den verrader Judas,
die met het hoofd voorover gebogen achteraan
komt.
De menschen, die vooruitgaan, ziet men hunne
opperkleederen over den weg spreiden, als waren
het tapijten. Anderen wuiven met lange palm-
takken. Een enkele ziet men een kind opheffen
om te maken, dat dit den Zaligmaker zou kunnen
zien. Ook ter zijde en achter den stoet ziet
men juichende menschen en onder aan de schil-
derij staat in fraaie letters, wat den Zaligmaker
werd toegezongen:
Hosanna den Zoon van David! Gezegend Hij
ie komt in den Naam des Heeren!