Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
uitgedeeld. Deze palmwijding herinnert aan een
gebeurtenis uit het leven van den Zaligmaker,
die eenige dagen voor zijn kruisdood is voor-
gevallen.
De Zaligmaker was in de nabijheid der stad
Jeruzalem en zou met Zijn Apostelen naar die
stad gaan. Hij wist echter door Zijn Goddelijke
Alwetendheid, dat Hij de stad niet op de gewone
wyze zooals anders zou binnentreden. Daarom
zond Hij twee Zijner leerlingen naar een klein
stadje in de nabijheid; een vlek werd het ge-
noemd. „Gaat", zoo sprak Hij, „naar het vlek,
dat tegenover u hgt, en terstond zult gij daar
vinden een ezelin, gebonden, en een veulen bij
haar. Maakt ze los en brengt ze bij Mij. En
indien iemand u mocht vragen, waarom gij die
ezelin los maakt, zeg dan, dat de Heer ze noodig
heeft en hy zal ze terstond laten gaan."
De leerlingen vonden het, zooals Christus hun
gezegd had en zij brachten de ezelin en het
veulen bij Hem. Toen legden zij hun kleederen,
d. w. z. hun opperkleed, een soort van mantel,
die los om het lichaam werd geslagen, op het
lastdier en deden Hem er op zitten. En zoo
reed de Zaligmaker, gevolgd door zijn Apostelen,
langzaam en statig den Olijfberg af en op de
stad toe. Toen de voorbijgangers en andere
menschen dit zagen, bedekten zij den weg met
hunne opperkleederen, braken palmtakken van
de hoornen en wuifden daarmede, terwijl zij