Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
ik als nieuwe knecht bij den barbier u reeds
eenmaal geschoren heb, maar zij lieten mij den
tijd niet en brachten mij hierheen."
Nu herinnerde zich de burgemeester den
nieuwen knecht van den barbier, die hem wer-
kelijk geschoren had en liet hem gaan. De
dorpelingen waren wel een beetje beschaamd,
dat zij zich zoo hadden laten foppen, maar toch
waren zij in hun schik, dat het zoo afliep en
naderhand lachten zij nog dikwijls met den
barbiersknecht, over de drukte, die zij gemaakt
hadden, ofschoon zijn woorden toch niets bij-
zonders beteekenden.
In een gedicht wordt dit laatste zoo verteld:
ieder sprak met liefde en vuur
Van Willem en van 't stadsbestuur.
De burgervader werd geprezen.
Die 't roer er hield met vaste hand.
Maar zie — een onbekende kwant
Mee in den halven kring gezeten.
Dorst zich beroemen — welk vermeten!
Dat hij het achtbaar hoofd der stad
Secuur had bij den neus gehad
En deze er kaal was afgekomen —
Men schrikt, men schreeuwt, men scheldt,men slaat
En spoedig werd deze onverlaat
Gevoelig bij den kraag genomen
En meegesleurd, om door 't gerecht