Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
gemeenten is dit zoo niet. Daar kent ieder
slechts een gedeelte, soms een zeer klein gedeelte
van zijn medeburgers.
Op zeker klein dorp kwamen verscheidene
dorpelingen zoo nu en dan 's avonds in de
eenige herberg, die er was, bij elkander om eens
te praten, 's Zomers zaten zij voor de deur op
een bank, 's winters echter om den haard.
Zoo'n haard was niets dan een groote ijzeren
plaat op den vloer onder een grooten schoor-
steen. Op die plaat lagen bij koude winter-
avonden groote blokken hout te branden en de
gasten schikten zich dan in een kring om dit
VUUl'.
Op zekeren avond was weer een klein gezel-
schap zoo om den haard vereenigd en het
gesprek liep over allerlei dingen. De een had
wat in de courant gelezen, dat hij de anderen
vertelde; een ander wist nieuws uit vreemde
plaatsen of landen, zooals hij dat op de markt
in een naburige stad had vernomen. Ook over
Koning en Vaderland werd gesproken en het
laatste nieuws medegedeeld.
Toen het gesprek echter op den burgemees-
ter van het dorp kwam, toen wist ieder wat
en bijna allen prezen om strijd den goeden
l)urgervader. Men kon goed hooren, dat de
dorpelingen voor het hoofd der gemeente de
meeste achting hadden en hem ook graag moch-
ten lijden.
2