Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
gegaan waren, stapten zij weer in den trein en
zette deze zich in beweging naar Kleef, waar
Karei met zijn ouders tegen den avond aankwam.
Meer dan zeven uren hadden zij in den trein
gezeten. Kareis vader zei, dat hij blij was uit
den trein te komen, maar Karei had zich niemendal
verveeld. Er was ook zooveel te zien geweest.
Toen naar grootvader. Wat was die oude
man blij, toen hy zyn kinderen en zyn klein-
zoon zag. Hij wenschte Karei nog eens geluk
met zijne Eerste H. Communie en schonk hem
als een gedachtenis daaraan en aan zijn groot-
vader een fraai zilveren horloge. Dat kon hij
's Zondags dragen en later, als hij ouder was
en het noodig had, ook op, werkdagen. Karei
bedankte zijn grootvader voor het fraaie ge-
schenk en beloofde altijd braaf te zullen op-
passen.
Vader en moeder bleven nog geruimen tijd
met grootvader zitten praten, maar Karei hield
het niet lang meer uit: de reis had hem ver-
moeid en hij moest gaan slapen.
Nu, den andei-en dag haalde hij zijn schade
in. Hij vertelde grootvader van zijn Eerste H.
Communie, van de school, van het vak, dat hij
wou leeren en grootvader luisterde met pleizier
naar zijn flinken kleinzoon en spoorde hem
telkens aan, altijd braaf te blijven, goed te leeren
in de school en zoodoende te zorgen, dat hij
later een flink werkman kon worden.