Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
pelen en meer veldgewassen groeiden hier.
Nabij Dordrecht moest de trein weer een brug
passeeren, die over de Oude Maas lag en toen
ging hij over het Dordsche eiland. Karei vond
het jammer, dat de trein niet naar het Zuiden
ging. Hij zou zoo gaarne de brug over het
Hollandsch Diep eens gezien hebben. Nu, die
over de Merwede, zoo hoog gebouwd, dat
schepen en stoombooten er met mast en al
onder door konden varen, was ook de moeite
waard om te zien. De reis ging verder langs
verschillende dorpen naar Gorinchem en van
daar ging het spoedig Gelderland in, bij Gelder-
malsen over de Linge en toen langs Tiel en
Kesteren naar Eist. Hier keerde de trein zich
naar het Zuiden en spoedig zagen de reizigers
de breede rivier de Waal en aan de overzijde
de stad Nijmegen, die, zooals ge weet, op heuvels
gebouwd is, zoodat de huizen boven elkander
schenen te staan.
Van Nijmegen ging de reis naar het Oosten
en spoedig was men aan de Duitsche grenzen.
In een station, waar de trein stilhield, moesten
alle reizigers uitstappen, om door de grensbe-
ambten of douanen gevisiteerd te worden.
Gelukkig alleen de bagage der reizigers. Karei
was een beetje bang en toch had hij niets bij
zich, dat hij niet vrij in Duitschland mocht
brengen.
Toen al de reizigers door het station heen-