Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Een bezoek bij Grootvader.
Karei was geducht in zijn schik. Hij zou met
vader en moeder een bezoek gaan brengen aan
zijn grootvader. Deze woonde niet in dezelfde
plaats als Kareis ouders. Ze moesten een groote
reis maken om er te komen. Daardoor kwam
het dan ook, dat Karei nog nooit bij zijn groot-
vader geweest was. Maar nu had hij zijn Eerste
H. Communie gedaan en daarom zouden vader
en moeder nu met hem op reis gaan om groot-
vader nog eens te bezoeken, 't Zou misschien
wel de laatste maal zijn, dat zij hem zagen.
Waar Karei w^oonde en waar zijn grootvader
woonde, zoudt ge misschien wel gaarne willen
weten. Nu, Karei woonde o}) een dorp in Zuid-
Holland en zijn grootvader in Kleef. Dit ligt,
zooals ge wel weten zult, in Duitschland, niet
ver van de Nederlandsche grenzen, 't Was dus
een groote reis en een dure reis ook, en de
ouders van Karei waren niet zoo welgesteld,
dat zij bijv. jaarlijks die reis konden maken.
Maar nu zou het er van komen. Geen wonder,
dat Karei in zijn schik was, zoowel omdat hij op
de verre reis heel wat hoopte te zien, als om
het vooruitzicht zijn grootvader in Kleef te
bezoeken.
Het eei-ste gedeelte der reis geschiedde per
boot. Daarmede kwamen zij te Leiden. Hier