Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
en voortdreef, en die jager genoemd werd.
Meestal zat hij op het paard en zoo sukkelde
de trekschuit langzaam voort, want de paarden,
die men er voor gebruikte, waren de beste niet,
maar gewoonlijk oude paarden, die niet zoo
vlug meer voortkonden.
Men reisde met de trekschuit wel heel ge-
makkelijk, maar het ging zeer langzaam en de
reis duurde dan ook zeer lang. Men kon zich
op zoo'n reis ook geducht vervelen, maar in de
trekschuit was meer gelegenheid om zich daar-
voor te vrywaren dan in de postkoets.
Tusschen sommige groote plaatsen, waar veel
reizigers heen en weer gingen, kreeg men in
lateren tijd omnibussen, die echter maar een klein
getal personen konden vervoeren.
Moest men daarmee een reis maken, dan
was het al niet veel beter dan met de post-
koets ; alleen duurden zulke reizen niet zoo heel
lang.
De menschen van den tegenwoordigen tijd,
die aan zulke snelle middelen van vervoer
gewoon zijn, kunnen zich maar moeielijk voor-
stellen, hoezeer iemand in ^vroegeren tijd te
beklagen was, als hij veel en vooral lange rei-
zen moest maken.