Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
en andere er voor gespannen worden en dan
ging het weer verder.
De plaats, waar de postwagen geregeld stil
hield, noemde men een pleisterplaats. Als de
postwagen zulk een pleisterplaats naderde, dan
blies de postiljon op zijn hoorn om te waar-
schuwen en als de wagen weer verder ging,
dan liet de postiljon opnieuw zijn vroolijke
muziek hooren.
Met zoo'n postwagen gingen ook reizigers
mee, natuurlijk voor zoover er plaats was in
het rijtuig. Moesten zulke reizigers ver weg,
dan duurde het soms meer dan een dag, eer
zij het doel hunner reis bereikt hadden.
Reizigers, die grooten haast hadden en het
betalen konden, bestelden voor zich alleen of
voor hun gezelschap een postkoets en postpaar-
den. Op iedere pleisterplaats moesten dan
paarden gereed gehouden worden. Als zulke
reizigers bij een pleisterplaats aankwamen, dan
moest er zoo snel mogelijk van paarden ver-
wisseld worden en dan maar weer verder. Toch
duurde zulk een reis lang, wel eens twee of
drie dagen en niet zelden reisde men dan nog
dag en nacht door.
Aangenaam was zoo'n reis in het geheel niet.
Behalve dat het lang* duurde en dus vrij ver-
velend kon worden, ging de reis vaak over
slecht gebaande wegen, zoodat de postkoets
slingerde en schokte en de reizigers niet alleen