Boekgegevens
Titel: Lectiones latinae: editae in usum scholarum
Auteur: Suringar, W.H.D.
Uitgave: Traiecti ad Rhenum: C. van der Post iuniorem, 1851
[S.l.]: K.J. Gieben
ed. 2a; 1e dr.: Leiden 1829
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 M 20
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204729
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lectiones latinae: editae in usum scholarum
Vorige scan Volgende scanScanned page
— VI —
dit, zoo mogelijk, nog meer aan zijn doel te doen he'
antwoorden. De Auteur heeft mij evenwel geadvieseerd
dat de aard van het onderhavige hoelge zoodanig was
dat door uitbreiding en het maken van veranderingen,
zoo dit iets beteekenen wilde, een nieuw boek zou geboren
worden, voor welks daarstelling hij de noodzakelijkheid niet
inzag; dat integendeel zijns bedunkens, wilde er een nieu-
we druk gegeven worden, het boekje blijven kon en blij-
ven moest, wat het oorspronkelijk was; doch dat er
behoorlijk moest worden zorg gedragen voor de correctie
der drukfouten: aangezien deze nergens minder konden
gedoogd worden dan in een schoolboek voor Eerstbe-
ginnenden.
In gevolge dit advies, hetwelk ik gemeend heb ten
volle te moeten eerbiedigen, kon de verdienste van de-
zen herdruk slechts bestaan in de correctheid van den
tekst, en de meerdere netheid van druk en papier. Aan
beide die vereischten meen ik voldaan te hebben en neem
daarom de vrijheid dit boekje met eenig vertrouwen aan
te bevelen aan allen die zich bezig houden met het onder-
wijs van de Beginselen der Latijnsche Taal.
De Uitgever.
Utrecht
1 October 1850.