Boekgegevens
Titel: Lectiones latinae: editae in usum scholarum
Auteur: Suringar, W.H.D.
Uitgave: Traiecti ad Rhenum: C. van der Post iuniorem, 1851
[S.l.]: K.J. Gieben
ed. 2a; 1e dr.: Leiden 1829
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 M 20
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204729
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lectiones latinae: editae in usum scholarum
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERIGT
DEN TWEEDEN DRUK.
ßij het zoo gunstig debiet, dat de Lectiones Latinae
zoowel vroeger ondervonden hebben als nog steeds onder-
vinden, niet alleen op publiehe maar ook op private Inrig-
tingen—vooral hij die HH. Docenten, weihe liefst Boeken
zonder zoogenaamde teregtwijzingen en zonder Woor-
denlijstjes willen gebruikt zien, en van de stelling uit-
gaan dat niets heilzamer is voor Eerstbeginnende leer-
lingen dan zich reeds dadelijk te gewennen alle moeije-
lijkheden zelf op te zoehen en terstond een volslagen
Woordenboek te leeren gebruiken — zou dit Leesboek
reeds vroeger moeten herdrukt geworden zijn, ware niet
de oplage der eerste uitgaaf zoo buitengewoon groot
geweest-
Toen ik, door aankoop eigenaar van de copie geworden
zijnde, tot den herdruk besloten had, heb ik het raadzaam
geoordeeld vooraf het advies van den Auteur in te win-
nen over uitbreiding of veranderingen, die in den aan-
leg van het werlqe zouden kunnen gemaakt worden om