Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
der heeren en vrouwen van Asperen. De menschen leven
hier veelal van landbouw en melkerij; ook wordt er ge-
daan aan de paardenfokkerij. Nog heeft men hier een
fraai kasteel van den heer VAN ASPEREX, benevens cen fort.
Heukelom heeft met de onderhoorigheden pas 1000
zielen, die meestal van veefokkerij leven; het plaatsje
zelf heeft pas 500 inwoners. Het schoone kasteel is een
fraai landhuis en wel waard bczigtigd te worden; ook
de zijdeweverij is bezienswaardig.
In den omtrek der opgenoemde stadjes worden on-
derscheidene dorpen aangetroiïen, die meest alle klein
zijn en weinig merkwaardigs opleveren.
Hagestein, niet ver van de Lek, had in vroegere eeu-
wen een kasteel, aan de heeren van behoorende,
en welks verovering door graaf wh.lem VI wel bekend
is; thans heeft men er een seminarie of school voor jonge
lieden, welke tot pastoor worden opgeleid. — Everdiii-
gen is vrij uitgestrekt en heeft cen fort of sterkte met
een' ronden toren.— Hei- en Boeikop, ééne gemeente,
Zijdervekl, onder de gemeente Everdingen hchoorcndc,
Schoonrewoerd, eene landbouwende gemeente, zijn al-
len dorpen van minder dan 1000 inwoners. — Leerbroek
ligt in de nabijheid van Leerdam, — Kedichem, waartoe
Oosterwijk, of ccrl\}ds Eesterwijk, behoort, — Spijk, met
slechts 400 zielen, en Arkel, liggen in de nabijheid van
Gorincliem. Dc omstreken van laatstgenoemde stad dra-
gen nog den naam van het land van Arkel, naar een be-
roemd oud-adclijk geslacht, dat eenige zeer beroemde
heeren opleverde. Op eene rij langs de Linge vindt men
de plaatsen: Ai'kel, Rietveld, Kedichem, het vroegere Ees-
tern'ijkcn Leerdam. Maak eens van dchoofdlctters dier na-
men een woord, dan hebt gij den naam van de landstreek.