Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
niet heel veel licht verspreidden, want zulke verbete-
ringen in het maatschappelijke leven der menschen ont-
slaan gewoonlijk uit kleine beginselen.
Behalve de hervormde kerk zijn er nog gebouwen tot
uitoefening van de godsdienst voor roomschen, hersteld-
lutherschen, afgescheidenen en Israëliten. — Ook zijn
hier onderscheidene gebouwen tot huisvesting van mi-
litairen en tot berging van krijgsbehoeften. Zoo zijn er
twee kazernen, waarvan de nieuwe voor ruim dertig
jaren gebouwd is. In die gebouwen kunnen wel dui-
zend soldaten gehuisvest worden; er is een groot plein,
vóór, bestemd om de militairen daarop te oefenen in
den wapenhandel. Dan heeft men in deze vesting een-
tuighuis, tot bewaarplaats van geweren, kanonnen en
andere krijgsbehoeften, —een kruidmagazijn, groot
genoeg om er 60,000 pond buskruid in te bewaren, —
eene hoofdwacht, een affuitenmagazijn en andere. Het
getal inwoners, dat hier gedurig aanwint, beloopt thans
ruim 9000.
Op denzelfdcn oever der Merwe of Merwede, waarop
^'Gorinchem ligt, ontmoeten wij ook de dorpen Hardinx-
veld, Sliedrecfit en Papcv.dreclU. Deze dorpen leveren
door geheel Nederland dijkwerkers en polderlieden ,
terwijl van de aanzienlijke ingezetenen velen aanne-
mers van wegen, droogmakerijen, rivier- en zeekee-
ringen en andere publieke werken zijn. Op de uiter-
waarden of strooken lands langs den rivierkant, maar
vooral op het verdronken land aan den overkant
en in den Biesbosch, teelt men veel houtgewas, dat
om de vier jaren wordt afgesneden, en waarvan rijs-
werk en hoepels worden gemaakt. Het houtpoten
en biezensnijden, maar vooral het hoepelmaken geeft