Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Leeren van arkel verloren gegaan. Overigens zijn in Go-
rinchem vele ouderwetsehe openbare gebouwen afgebro-
ken of tot eene andere bestemming gekomen. Vreemde-
lingen, welke de stad bezoeken, gaan gewoonlijk een
bezoek afleggen aan bet huis, waar hugo de groot aan-
kwam, toen hij in eene boekenkist zijne gevangenis op
Loevestein was ontvlugt. Dit huis behoorde toen, zoo als
gij misschien wel weet, aan daatselaar, een vriend van
de groot. Op eene bovenkamer toont men nog op fraai
beschilderde glazen de beeldtenissen van de groot, hoo-
gerbeets cu profcssor ehpeniüs, alsiHcdc eene kunstige
pomp, door de vrouw van de groot aan daatselaar uit
dankbaarheid en als een vriendschapsbewijs geschonken.
Onder de vermaarde personen, die te Gorinchem zijn ge-
boren, is er een, die zich heel verdienstelijk beeftgemaakt
voor de maatschappij. Die man is j. van der heuden, de
uitvinder der brandspuiten met slangen. Toen die man
eenmaal op deze gelukkige gedachte gekomen was, heeft
men overal in ons land en in andere landen zulke brand-
spuiten gemaakt en die gedurig verbeterd. Door die nut-
tige uitvinding is menige brand gebluscht en zijn vele
menschenlevcns behouden geworden. Ook bragtdezelfde
van der heijden hct ccrst dc straatlantarens in gebruik.
Deze zaak is nu juist zoo zeer geen uitvinding, maar
toch heeft het plaatsen van lantarens in de steden veel,
ontzaggelijk veel goeds gedaan. Vóór dien tijd hadden
dieven en andere slechte menschen des nachts vrij spel,
en bij donker weder kon men niet zonder een lantaren
over straat gaan. Door de latere uitvinding van het hel-
dere gaslicht kan men het in eene stad zoo licht maken,
dat men even veilig langs den weggaat, als over dag. Gij
begrijpt, dat die eerste lantarens van van der heuden