Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
(lel grootelijks wordt bevoordeeld en de omzet in gra-
nen, boter, kaas, hennip, aardappelen enz. van be-
teekenis is. De beestenmarkten in April en November
brengen bijzonder veel drukte aan. De doortogt naar
Amsterdam, langs bet Zcderik-hanaal over Utrecht,
maakt hier de scheepvaart druk, zoodat men niet al-
leen inlandsche vaartuigen, maar ook Keulsche en
andere bovenlandsche schepen en vlotten gedurig ziet
doorvaren. Ook brengt de sloonibootvaart veel drukte
cn voordeel aan. Hier, in het land der waterbouwkun-
digen, heeft luen in 1818 het belangrijke Steenenhoehsche
kanaal gegvaven, van Gorinchem naar Neder-Hardinx-
veld. Het dient, om het land in den omtrek, over eene
uitgestrektheid van wel 80,000 morgen lands, van hel
overtollige water te ontlasten en is in éénen zomer ge-
graven, ofschoon het twee uren lang cn 16 roeden
breed is.
Een dertigtal fabriek-inrigtingen en molens geeft
velen mensehen brood, en de militairen, van welke
hier altijd velen in bezetting liggen, geven de stad
al mede voordeel. Hoewel Goriiichem als vesting bin-
nen wallen is gebouwd, is het toch eene vriendelijke
stad, omringd door schoone gezigten over het omgele-
gen land en over al het water in den omtrek. De beide
marktplaatsen, vóór en achter het nieuw gebouwde
stadhuis, zijn nette pleinen. De hervormde kerk is
insgelijks een nieuw en uitmuntend ingerigt gebouw;
het is omstreeks bet jaar 1830 gebouwd. De oude kerk,
die bij het bombardement van 1814 veel geleden had,
was niet meer geschikt voor de dienst en daarom werd
in hare plaats het nieuwe gebouw opgetrokken. Met
de vernieuwing dezer kerk is het fraaije praalgraf der