Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
I.
's Gravenhage noemt men de hoofdstad van Zuid-llol-
land; maar het is ook de residentie of woonplaats van
den koning.
De koning is de voornaamste man van het geheele land.
Hij regeert het land of het koningrijk, het koningrijk
der Nederlanden. Een stuk van dat koningrijk nu heet
Zuid-Holland. Men noemt dit provincie of gewest.
Als men u een denkbeeld wilde geven van een' leeuw,
een' palmboom, een' walvisch^of eenige andere zaak, die
gij nog nooit hadt gezien, zoo behoefde men u maar eeire
prent te geven, waarop zulk een voorwerp naauwkeu-
rig afgebeeld was. Om u te laten zien, hoe Zuid-Hol-
land er uitziet, dat gaat minder gemakkelijk; wat zou
men niet eene verbazende prent moeten maken, om, al
ware het nog zoo klein, daarop alle huizen, alle boomen,
bruggen, wegen, slooten, aardhoopen, mensehen en
dieren af te teekenen. Neen, het is niet mogelijk eene
afbeelding daarvan te maken. Maar nu zijn er toch w cl
zulke afbeeldingen, waarop de steden en dorpen door
plekjes zijn aangeduid, — waarop de vaarten en wegen
door enkele en dubbele lijnen zijn aangewezen. Bree-
dere waters of zeeën heeft men door schaduw voorge-
steld en de verschillende gedeelten der provincie door
kleuren, om ze goed uit elkander te houden. Gij begrijpt
zeker reeds, dat ik door zulk eene afbeelding eene land-
kaart bedoel. Maar nu zult gij misschien denken: »zou-
den nu waarlijk de steden en dorpen zoo liggen als op
de kaart Zou de zee juist zoo langs het land loopen?
Zouden de -eilanden en groOte waterplassen nu precies