Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
keeringen doorbreken en de waard onderloopt. Dil is
met den Alblasser waard in de laatste vier eeuwen twin-
tig maal gebeurd, dus door elkander om de twintig jaar
een' keer. Wat bet gevaar voor het lage land in deze
streken grooter maakt, — de bodem vandc rivier v.ordt
zachtjes aan verhoogd door slib; daardoor is men genood-
zaakt de rivierdijken ook gedurig te verhoogen, terwijl
het land even laag blijft, als het was. Om dit bezwaar te
gemoct te komen, verbreedt men de Merme ter plaatse
waar de stroom het hevigst is, terwijl men, langs den
kant, regtuit van den wal af, in den stroom kribbingen
plaatst, om zoodoende den stroom te leiden en te ver-
sterken. Dit laatste doet men, om de rivier dieper te
maken, ten nutte van de scheepvaart, en werkelijk kan
men merken, dat de geul, door welke de schepen varen,
gestadig dieper wordt. Wanneer het donker is, en de
schepen dus gevaar zouden loopen, tegen de kribbingen
aan te zeilen, wordt op elk uiteinde van die rivierhoof-
den eene lantaren gezet; dit levert een heel fraai gezigt
op langs het water.
Deze waard bestaat meestal uit weiden en lage hooi-
landen ; aan landbouw wordt daar minder gedaan.
De stad Gorincliemis eene bedrijvige plaats en vesting
aan de Merwe, waar deze sterk stroomende rivier de
Linge opneemt, terwijl niet ver van hie;- de Maas cn
dc Waal zich vereenigen. Men behoeft Gorkum maar
eens bezocht te hebben, om te zien , dat het eene
welvarende plaats is, en hiertoe loopen onderschei-
dene oorzaken te zamen. In de laatste vijftig jaren
is het getal inwoners met de helft vermeerderd. De
landlieden uit den omtrek komen 's maandags ter markt
om te koopen en te verkoopen, waardoor de kleinhan-