Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa
Nog I uui' verdei' ten westen ligt de gemeente Dirks-
land, al weder meer dan 2000 zielen tellende, die als
landbouwers granen, druiven en meekrap telen en aan
tuinderij doen ; men heeft hier voor dit eiland het
"telegraafkantoor, waardoor de mensehen, zelfs als zij in
den winter het eiland niet kunnen verlaten, overal
tijdingen kunnen heenzenden cn van eldersberigten ont-
vangen. Rondom Dirksland ligt de plattelandsgemeente
met ruim 1000 inwoners, doch zonder kerk.
Stellendam, gelijk gij nu reeds kunt weten, is nog
niet oud; ook is het nog niet groot. Het hce'ft ruim
800 inwoners. Ouddorp, aan den binnenkant der dui-
nen gelegen, is, even als alle dorpen in de duinstreek,
door veel boomgewas omgeven.
Oostelijk van Middelliarnis ligt Stad aan 't Haring-
vliet, maar het is een dorp, en wel een dorp, dat van
den landbouw bestaat en ruim 1000 zielen telt. Den
Bommel is ook een dorp; het heeft 1400 inw., veel
geboomte, vruchtbaren akkergrond, eene heel mooije
kerk en nog al scheepvaart en visscherij. Ooltgensplaat
(dat Ooitjesplaat genoemd wordt) is weder eene groote
gemeente; de plaats ligt op het oostelijk gedeelte van het
eiland en ziet er heel goed uit. Er zijn verscheidene
•straten, waarin men regt fraaije huizen aantreft, en
de omstreken vertoonen den wandelaar de schoonste
tuinen, boomgaarden en bouwlanden.
Van Sommelsdijk kan men langs een' kunstweg te
Nieuwe-Tonge komen, een uur van het eerstgenoemde
dorp verwijderd liggende. Het is een wel gebouwd
dorp met eene groote kerk, waar om henen eene wan-
delplaats is aangelegd. Een gedeelte van het kerk-
gebouw is afgeschoten en ingerigt tot school, even