Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
brandt ten dienste der scheepvaart op het Haringvliet,
was vroeger de kerktoren; later heeft men eene andere
kerk moeten bouwen. Het stadhuis is eenmaal een zeer
fraai gebouw geweest; doch het is reeds meer dan drie
eeuwen oud en daardoor veel minder van aanzien.
Op het eiland liggen eenige zeer aanzienlijke dorpen,
die door den landbouw in bloei en bevolking zijn ge-
klommen.
Het belangrijkste van alle is het fraaije Middelharnis,
dat als gemeente bijna 3300 zielen telt. Er zijn kerken
voor de hervormden, roomsch-katholieken en afgeschei-
denen , benevens eene synagoge voor de Israëliten. In
de gemeenteschool, een uitgestrekt gebouw, dat zeer
goed ingerigt is, wordt door een zestal onderwijzers
onderrigt gegeven; het gemeentehuis is een sierlijk ge-
bouw, met een bordes en ijzeren hek voorzien en met
beeldwerk prijkende. Ook worden van hier schepen
ter haringvangst gezonden, terwijl overigens de inge-
zetenen een bestaan vinden in den landbouw en eenige
fabrieken. Van hier vaart geregeld eene stoomboot op
Rotterdam. — Weinig minder belangrijk dan Middelhar-
nis is Sommelsdijk, dat onmiddellijk aan het voorgaande
grenst en 2500 inwoners telt, van \vclke 2400 tot de
hervormde gemeente behooren. Het kerkgebouw dezer
gemeente is dan ook zeer groot cn ruim, doch minder
groot dan het in de vorige eeuw was. Ook hier behoo-
ren het gemeentehuis (met eene bovenzaal) en het school-
gebouw tot de opmerkenswaardige gebouwen; boven-
dien zijn er nog een hofje, een weeshuis en een armhuis.
Even als te Middelharnis heeft men ook hier eene haven,,
die in het Haringvliet uitloopt. De menschen leven hier
van den landbouw, handel in granen en visch vangst.