Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
bare klei. Hij brengt dan ook heerlijke producten
voort, waaronder vooral beste granen en aardappelen.
Ook wordt hier veel gedaan aan de meekrapteelt.
Gij zult wel eens bij u zelvcn gedacht hebben, van
waar toch de verwen komen, waar de verwer en blaauw-
verwer zich van bedienen, en die gij in uwe kleurdoos
hebt. Die kleurstoffen worden getrokken uit allerlei
voortbrengselen van het planten-, dieren- en delfstoffen-
rijk. Zoo levert ook de meekrap, een lage plant, eene
schoone roode verwstof op, die den landman veel geld
opbrengt. De wortel van die plant is daartoe alleen
dienstig; hij wordt met zorg gereinigd, gedroogd en
tot poeder vermalen. Sedert eenigen tijd evenwel
doet men deze laatste werkzaamheden niet altijd ter
plaatse, waar de meekrap wordt geteeld, maar ver-
rigt dit in Fmnhrijl;. waar dit produkt veel wordt
gebruikt. In Goéreé en OverflaUhee wordt veel gedaan
aan de verbouwing dezer plant; zij vordert een' zwaren
grond, gelijk die hier wordt aangetroffen, cn in som-
mige streken van llollaml willen de verhuurders van
landerijen niet toestaan, dat dc huurders op hun' grond
meekrap bouwen, omdat die daardoor te veel van
zijne vruchtbaarheid verliest.
Het eiland Goêreê heeft zijn' naam ontvangen van de
kleine stad Goêreê, die weer op zijne beurt genoemd is
naar de zeer geschikte ligplaats voor zeeschepen, in dc
nabijheid der stad. De handel en de zeevisscherij, welke
Goéi'eé voormaals dreef, zijn grootendeels te niet gegaan
en daarmede de welvaart der plaats; thans is het een
plattelandsstadje met ruim 1000 inwoners, die aan den
landbouw doen en binnenhandel drijven. De hooge,
vierkante toren, waarop 's nachts een groot kustlicht
G-