Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zeesoldaten of mariniers, matrozen, gaandeen komende
i^izigers. loodsen en schippers geven lüer veel drukte
en voordeel.
XXIII.
Aan de overzijde van het HarifigvUet ligt een lang-
werpig en groot eiland, Goêreê en Ovorflahhee geheeten.
Gij zult wel denken; dit is een dubbele naam. Welnu,
vroeger Avaren het ook twee eilanden, en zoo gij eens
eene oude kaart van Zuid-Hol land in lianden inogt
krijgen, zult gij daarop nog twee eilandep zien afge-
beeld, waartusschen eene doorvaart, en welligt scheep-
jes, die verbeelden moeten naar de Noordzee koers te
zetten. Waar nu het dorpje Stellendam ligt, was vóór
minder dan drie honderd jaren nog diep water. Als
gij zulk eene oude kaart vergelijkt met eene uit on-
zen tijd, zult gij ontdekken, dat alle Zuid-Hollandsche
en Zeeuwsche eilanden aanmerkelijk kleiner van om-
vang waren dan thans, dat er dus aanwinst van land
heeft plaats gehad. 3Jaar alles, wat op winst gelijkt,
is daarom nog geen wezentlijk voordeel. De uitbrei-
ding van het land is cen gevolg van de aanslibbing
door het rivierwater, en de bodem der rivieren is
zachtjes aan ook opgehoogd. Daardoor zijn de rivieren
meer en meer onbevaarbaar geworden voor groote
zeeschepen en zoo doende is menige bloeijende zee-
plaats verarmd en ingekrompen. De zeevaart is tot
op dezen dag het hoofdbestaan van ons volk, cn door
de regering en de handelaars Avordt alles aangewend
om den bloei van handel en koopvaardij te bevorderen.
De grond van het eiland Goêreê tn Overpahliee (vroe-
ger Wesf-Voortw en Znid-Voor^ie) bestaat uit vruclU-