Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
einde van het Foo™scAeA-rt«aa/ligt een der belangrijkste
zeehavens van ons land, tevens de voorhaven van liot-
lerdam: Hellevoetsluis. Een vreemde naam, nietwaar?
Toch niet zoo heel vreemd, als gij eerst den uitleg hoort.
Een hil is een hoog duin; aan den voet van zulk een
hoog duin of een' zandheuvel werd een dorp gebouwd, —
Hellevoet, en toen men eene sluis aan de Maas aanbragt,
kreeg deze plaats den naam van Hellevoetsluis. Nu kunt
gij zeker ook wel nagaan, van waar de Helder zijn' naam
ontleent?
Met de belangrijkheid van Uotterdam klimt ook die
van Hellevoetsluis; de bevolking, die nog maar ruim
4000 zielen beloopt, is dan klimmende. Was het geene
vesting, welligt breidde deze plaats zieb sneller uit.
Zoowel van de landzijde als naar den zeekant ziet
men bolwerken en versterkingen. Door vreemdelingen
wordt de haven van Hellevoetsluis met belangstelling be-
schouwd; zij heeft aan weerszijden een zwaar hoofd, en
de invaart wordt beschermd door batterijen. De groote
sluis, voor het droog dok, heeft eene breedte van 30 voet
en is een kunststuk van waterbouwkunde. Door eene
stoommachine wordt het droogdok leeggepompt, wan-
neer er zware herstellingen aan de schepen moeten ver-
rigt worden. Even als aan den Helder liggen hier ook de
landsschepen van oorlog, cn men heeft hier ten dienste
der marine eene rijks-scheepstiinmerwcrf, een zeemaga-
zijn, voor de uitrusting der oorlogschepen, eene kazerne,
een kruidmagazijn en andere openbare gebouwen. De
hervormde kerk met zijn' toren is een sieraad van de
stad. Het spreekt wel van zelve, dat in eene stad, waar
zoo vele schepen van oorlog en ten dienste der koop-
vaart binnenloopen, ook veel bedrijvigheid moet zijn.
f)