Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
gedurig verliezen geleden, en prins maurits en zijn
broeder frederhi heiNdrik hebben die wreedaardige
vreemdelingen stad voor stad ontnomen; eindelijk moes-
ten ze wel vrede maken. De koningin van Engeland,
elisaueth, scheen goed te begrijpen, dat Brielle, als
versterkte plaats, groote belangrijkheid bezat; toen zij
den Nederlanders hulptroepen zond, vraagde en kreeg
zij den Briel, met VUssingen en het fort/JammeAews in
pand; maar oldenbarnevelt, een zeer bekwaam staats-
man, die ons vaderland voor veel kwaads heeft weten
te bewaren, begreep ook wel, dat deze vesting belang-
rijke diensten kon doen in tijd van oorlog, en daarom
wist hij het EïjjteJrtnci weder afhandig temaken. In 1813
was Brielle nogmaals de eerste stad van het land, die
de Fransehen wegjoeg. —De stad is niet groot; zij heeft
maar 4500 inwoners. Zij ligt nog geheel tusschen wal-
len en grachten, heeft vier poorten, en gebouwen tot
huisvesting van militairen en tot bewaring van krijgs-
voorraad. Iloog boven de stad uit verheft zich de Groote
kerk met haren stompen toren, waarboven vroeger een
vuur of kustlicht brandde. De kerk heeft een zeer goed
orgel en een praalgraf van den luitenant-admiraal filips
van almonde, — maar zij kon eene betere plaats hebben.
De afgezonderde ligging van den Briel is welligt oor-
zaak , dat men hier nog in kleeding en manieren meer
het oud-hollandsehe bewaard vindt, dan wel in andere
plaatsen. De zeehandel van deze plaats is tegenwoordig
van geene beteekenis; maar nog altijd wordt hier de
markt gevonden van de voortbrengselen, welke het
eiland Voorne oplevert. Van den Briel kan men dage-
lijks per stoomboot naar Rotterdam en de tusschengele-
gen steden aan de Maas komen.