Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
zoek brengen aan een' oom, die in het dorp woonde,
welks toren de kleine snapper aan het eindje van de
wereld meende te zien.
Toen zij nu van huis reden, schenen zij altijd in het
midden van de wereldvlakte te zijn. De hekken, de
boomen en huizen, die eerst ver af waren en klein sche-
nen, kwamen nader bij en werden grooter, — wat ze
achter den rug hadden, werd kleiner. Overal waren
weer andere landen, evenzeer vierkant als de vorige,
ook met slooten er omheen; op de akkers was ook weêr
koolzaad, graan, vlas of ander gewas; in de weiden wa-
ren ook al weder paarden en koeijen en schapen. Toen
ze eindelijk in het dorp en bij den toren gekomen waren,
geleek het, alsof nu die toren in het midden der wereld
stond, en de wereld was weder even groot, als onze
kleine vriend die te huis zag.
Ik verzeker u, de kleine wereldbeschouwer had lang
kunnen reizen, vóór hij aan het eindje van de wereld
was. Waarom ?
Mogelijk hebt gij, toen gij nog kleiner waart, ook wel
eens gedacht als die kleine jongen; misschien zijt gij ook
wel wat nieuwsgierig om te weten, wat er in de wereld
te zien is ?
Komaan, dat kunt gij gedaan krijgen. Wij willen te
zamen in gedachten een reisje maken; maar om niet te
verdwalen in die wijde wereld, zullen we maar de pro-
vincie nemen, waarin gij woont, Zuid-Holland.