Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
den velen een bestaan in den akkerbouw cn de vlas teelt.
Een half uur digter aan Dordrecht ligt, eveneens aan
den dijk, de kantonshoofdplaats 's Gravendeel; het is
een groot en net dorp, aan de Dordsehe kil, en bevat met
de aanhoorigheden wel 3000 zielen. Toen het Yoorn-
sche kanaal nog niet gegraven was, trok 's Gravendeel
veel voordeel van de schepen, welke door de Dordsehe
kil Rotterdam opzochten; sedert is dit het geval niet meer.
Thans is het meer de vlasbouw, de handel en de bear-
beiding van dit gewas, waarvan de ingezetenen voorna-
melijk bestaan. — Geheel aan den noordkant van den
Hoekschen waard ligt het zeer oude dorp Heinenoord, met
een oud en merkwaardig kerkgebouw.
In het land van Strijen worden nog de dorpen Strijen
en Strijensche sas gevonden. Het eerste, dat gewoon-
lijk Striên genoemd wordt, is al weder eene zeer groote
plattelandsgemeente, ziet er deftig en welvarenduit,
en bevat gebouwen, welke blijkbaar uit eene ruime
beurs zijn gebouwd. Aan de begraafplaats der gemeente
heeft men hier meer zorg en kosten besteed, dan zulks
bij de meeste dorpen gebruikelijk is. Eene zeer lange
haven voert de schepen in de Maas bij het dorp Strijen-
sche sas in het Hollandsch diep. Dit plaatsje beduidt
evenwel niet veel.
XXII.
De hoofdstad van het vijfde arrondissement is het
eerwaardige Rrielle, of, zoo als men algemeen zegt, den
Briel. Den \. April 1572 namen de Watergeuzen deze
stad in, en sedert dat tijdstip begon Nederland te
worden; want de Spanjaarden hebben, van toen af.