Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
zijn als Nederlanders aan een vrij enruim uitzigt gewoon,
en zouden ons tussehen de hooge bergen van Zwitser-
land of Duitschland niet eens regt op ons gemak gevoe-
len; in dit vlakke land wil men zien, wat er te zien is.
In het Overmaassehe ontwaart men dan soms onverwaeht
een dorp voor zieh, nadat de toren zich achter de boomen
voor ons oog had verscholen. — Poortugaal heeft nage-
noeg 1000 zielen, is een landelijk dorp, en heeft eene
nette kerk, welke buiten het dorp op eene hoogte ligt.
Van hier naar Rhoon gaande, moet men het oosten in,
en komt men na eene aangename wandeling in het dorp,
dat er zeer welvarend uitziet en door schoone landbou-
werswoningen is omgeven. De buurt van Rhoon heeft
regt knappe huizen, een flink logement, waar tegenover
een uiterst net buitengoed en eene kerk, die er inwen-
dig fraai uitziet. De dorpsschool kan vele gemeenten
tot een voorbeeld dienen.
Zoo hebben we het vruchtbare eiland IJsselmonde
met u rondgewandeld. Men heeft op zulk een reisje
gelegenheid om op te merken, dat de bewoners van het
Overmaasselie wel weten zich het leven aangenaam te
maken. Allerwegen ziet men zeer fraaije landhoeven,
met tuinen er voor, soms met koetshuizen er nevens;
dikwijls ontmoet men hier een rijtuig met paarden, zoo
als men er aan de andere zijde der Maas zelden bü
landbouwers in gebruik ziet. Maar men zal ook ontdek-
ken, dat er hier in andere opzigten veel is, dat elders
niet zoo wordt aangetroffen. De taal der bewoners vaa
het Overmaassche heeft dien eigenaardigen tongval,
welke aan het Scheveningsche herinnert; ook in de
kleeding der vrouwen is een groot verschil op te mer-
ken bij die van het vaste land der provincie. Overal