Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
slot van IJsselmonde. Het kasteel heeft in de i'iddertijden
mede zijn deel gehad in de rampen van den oorlog, die
toen in eiken hoek des lands de rust van den landzaal
verstoorde, omdat de heeren altijd wat met elkander
door het zwaard hadden te vereffenen. Thans is het
slot hel heerenhuis eener uitgestrekte buitenplaats, en
een waar sieraad voor het dorp. Het dorp is welvarend
en ziet er levendig uit, heeft eenige fabrieken in zijn
gebied en onder de ingezetenen velen, welke niet de
gewone bedrijven van den buitenman beoefenen. Gij
moet weten, dat tot IJsselmonde ook behoort de fabriek
der Nederlandsche stoombootmaatschappij op Fijenoord,
waarin op sommige tijdstippen wel 900 menschen werk
vinden. Uier wordt alles gemaakt, wat er tot eene
stoomboot noodig is; hier boort en schaaft men het ijzer,
alsof het hout was; hier hoort men gedurig stoomma-
chines werken, die het benoodigde voor andere stoom-
machines helpen gereed maken. De mensch weet den
stoom zóó te leiden, dat hij werkt, alsof bij ook met
verstand begaafd ware.
Niet verre van hier heeft men, vlak over het westelijk
gedeelte van Rotterdam, de buurt Katendrecht. Wanneer
de wandelaar den straatweg langs naar de groote koop-
stad gaat, heeft hij een buitengewoon aangenaam voet-
reisje gemaakt. De wegen in het Overmaassehe zijn
overal als met zorg zóó aangelegd, dat ze allerwegen
fraaije gezigtspunten aanbieden; maar inzonderheid is
dit het geval met hel einde van dezen weg. Hij is aan
weêrszijden met boomen beplant, tusschen welker stam-
men men het vrije uitzigt heeft over de akkers en wei-
den ; maar bij eene kromming des wegs heeft men plot-
seling de masten en het tuig der groote koopvaardij-