Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
timmerwerven en ook eene flessehenblazerij. Wanneer
wij van Zivijndrccht den rivierdijk zuidwaarts volgen,
hebben we ter regterhand een afwisselend gezigt van
gras- en bouwlanden, en aan den dijk veel geboomte.
Eindelijk komt men in de Groote-Lindt, een nederig
dorp, waarvan het gemeentehuis op den dijk en de kerk,
heel landelijk tussehen geboomte, in de laagte ligt; bij
beiden heeft men eene buurt.
Heer-Jansdam ligt noordwestelijk van hier, is eene
groote gemeente, van welke de ingezetenen veel doen
aan den vlasbouw. De verbouwing van dit gewas geeft
gewoonlijk aan een dorp groote voordeelen, omdat het
's winters aan de arbeidende klasse veel werks oplevert,
dat anders in landbouwstreken maar al te dikwijls ont-
breekt; en die tijden van gebrek aan handenarbeid be-
vorderen grootelijks de armoede, — al komen er weken
van dubbelde verdienste, daardoor wordt de voortgang
der armoede niet gestuit; want inhalen valt heel moei-
jelijk en spaarzaamheid is eene deugd, die weinigen
weten te beoefenen.
Hendrik-Ido-Ambacht is de helft grooter dan Hem-
Jansdam; kerk en toren hebben er veel meer voorkomen
en de dorpsbuurt is eene nette straat. —Ridderkerk, dat
veelal Rijerkerk genoemd wordt, is door zijne onder-
hoorigheden weêr veel grooter dan de vorige gemeente:
het heeft meer dan 5000 inw., maar in het dorp wonen
daarvan nog geen vijfde deel. Ook in deze gemeente
wordt door de landbouwers veel vlas geteeld en in den
handel gebragt. De kerk en de fraaije toren van het
dorp zijn wel bezienswaardig. — Aan de oostzijde van
den grooten weg vindt men het uitgestrekte Baren-
drecht, en, gelijk gezegd is, aan de Maas het dorp en