Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
land wel doen. Toen dus de regering des lands besloot,
om, door alle provineiën henen, de voornaamste plaat-
sen op lands kosten door spoorwegen te verbinden, is
ookDordrecht'm dat plan opgenomen, en binnen weinige
jaren zal men ook per spoorwagen van Rotterdam tot
Dordt, en van daar naar het veer kunnen sporen. Waar-
sehijnlijk zal die weg langs den regteroever van d e Nku we
Maas en de Noord, voorbij de dorpen Krimpen, Alblasser-
dam en Pajwndrec/itloopen, en zal de dienst over het veer
door een stoomvlot of door stoombooten onderhouden
worden. Want men heeft berekend, dat een brug over
het Hollandsch diep wel meer dan acht millioen guldens
zou kosten, en dat zou al te duur wezen. Het water is
tusschen Willemsdorp en den Moerdijk meer dan een
half uur breed.
XX.
De groote weg tusschen Dordrecht en Rotterdam loopt
over het schoone eiland IJsselmonde. Dit eiland is ge-
noemd naar een dorp, aan de noordoostzijde liggende,
en van waar dit dorp zijn' naam heeft, — dat geef ik u
te raden.
Wanneer wij het genoemde eiland willen in oogen-
schouw nemen, moeten we ons van Dordrecht maar la-
ten overzetten naar de Steenen kamer, eene herberg aan
den anderen oever der rivier. Hier hebben we de ge-
meente ZmjVirfrec//^, wier inwoners, meer dan 2700 in
getal, als tuinlieden de Dordreehtsche groenmarkt voor-
zien, akkerbouw uitoefenen of als fabriekanten werk-
zaam zijn. Men heeft hiermolens, zoutziederyen, scheeps-