Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
Oj) hetzelfde eiland ligt de aanzienlijke gemeente
Hubbeldmn, — aanzienlijk, doordien een gedeelte der
Dordsehe fabrieken en molens onder hare aanhoorighe-
den geteld worden; het dorp is klein, maar net. Aan de
zuidelijke punt des eilands vindt men de buurt Willems-
dorp, aan den straatweg van Dordrecht naar den Moei-dijk.
Vóór eenige jaren was die weg een gedeelte van den
grooten weg tussehen Holland en België, cn daarom be-
stond er een veer. Nog vroeger liep die hoofdweg over
Jiet eiland Beijerland, en het veer was toen aan het
Strijensche sas, van waar men naar den iUoerrfi}'^ over-
gezet werd. Toen jan willem friso , de vader van den
stadhouder willem IV, in 1711 uit het leger in Brabant,
zich naar den Haag wilde begeven, om met den koning
van Prinsen de zaken der nalatenschap van willem III
af te handelen, sloeg zijn rijtuig, waarin hij had plaats
genomen, onder de overvaart om, cn de prins verdronk
jammerlijk. Toen geschiedde de overtogt nog met eene
pont. Later heeft men door eene stoomboot de dienst
op dit veer doen waarnemen, doch sedert er een
spoorweg van den Moerdijk naar Antwei-pen is aange-
legd, worden de reizigers door stoombooten, van
Botterdam naar den Moerdijk gebragt en bet veer werd
dus minder noodig; sedert dien tijd is het dan ook
opgeheven.
Wanneer Dordrecht niet zoo van alle zijden door het
water was omgeven, was het ongetwijfeld reeds lang
door een' spoorweg aan Botterdam, en den Moerdijk ver-
Londen geweest; maar de groote kosten, welke de wa-
terwerken vorderden, maakten het onraadzaam zulk
een weg tot stand te brengen. Wat nu zelfs door eene
maatschappij niet kan verrigt worden, kan het geheele