Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
met verscheidene fraaije schilderijen prijkt; in het voor-
malig muntgehouw op de Voorstraat werd vóór den
franschen tijd het geld voor Holland geslagen, doch se-
dert men dit te Utrecht doet, heeft dit gebouw eene
andere bestemming ontvangen. De Groote Hoofdpoort
aan de rivier staande, verlevendigt het gezigt op de stad
en prijkt met een koepeltoren, waarop een koperen dak is
aangebragt. Nog zijn er verscheidene gebouwen tot open-
bare instellingen of tot liefdadige doeleinden ingerigt.
In de nabijheid der stad zijn verscheidene tuinen cn
andere plaatsen voor uitspanning. — In de Groote kerk
is eene graftombe ter gedachtenis aan den schilder j. c.
schotel, die heel juist zee- cn riviergezigten wist af te
beelden. Eerlang zal er in Dordrecht een monument
verrijzen ter eere van een' anderen beroemden schilder,
ARY SCHEFFER. Dezc Vermaarde kunstenaar wist heel
treffend, in de gelaatstrekken en de houding van men-
schenbeelden,hartstogten en deugden voor te stellen.
Gelijk de kaart u duidelijk aantoont, ligt Dordrecht
op een eiland. Dit is niet altijd zoo geweest. Eenmaal
was het land, thans bekend onder den naam van het
Dordsche eiland, aan het overige vaste land verbonden;
doch in het jaar 1421 woedde er een geduchte storm bij
hoog water, en overstroomde eene groote uitgestrekt-
heid lands. Er moeten toen wel twee en zeventig dor-
pen verdronken zijn, en sommige daarvan zijn nooit
weêr boven water gekomen. Ook is toen de Biesbosch
ontstaan, die nog verdronken land is, op welks eiland-
jes alleen waterwilgen en biezen groeijen. De St. Eli-
zabethsvloed, gelijk men die overstrooming noemde,
heeft dan ook het Dordsche eiland van Noord-Brabant
afgescheurd.
5'