Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
De rijkdom der Dordtenaars spreekt nog uit de on-
bekrompenheid, waarmede vele oude gebouwen zijn
opgetrokken, bij welker zamenstelling veel gehouwen
steen is gebruikt. Het merkwaardigste van Dordrecht's
gebouwenis de Groote kerk, die, zoowel om haren bouw-
trant als om hare versierselen, tot de fraaiste der protes-
tantsche kerken behoort. Zij is reeds zeven eeuwen oud,
en dus gebouwd in den tijd, toen onze voorvaderen er
eene eer in stelden om regt sterke gebouwen te stichten,
niet alleen ten behoeve van zich zeiven, maar ook ten
dienste van hunne nakomelingen. De predikstoel der
groote kerk is van marmer, het koorhek van koper, de
kannen en schotels voor de bediening van het heilig
Avondmaal, uit goud en sommige zitplaatsen uit mahonie-
hout vervaardigd.—Bij deze kerk staat een'toren, welke,
even als andere torens in Nederland, niet is voltooid ge-
worden. Te oordeelen naar den trant, waarop deze toren
gebouwd is, had zij nog wel de helft hooger moeten wor-
den. De wijzerborden heeft men boven op dit gebouw ge-
plaatst; men heeft daardoor nog eenig sieraad aangebragt
en het stompe aanzien wat gebroken. — De Augustijner-
kerk, in de 16'Je eeuw nog tot een klooster behoorende,
staat op de Voorstraat, eene der fraaiste en langste stra-
ten van Dordrecht, met prachtige winkel- en heerenhui-
zen. De Nieuwe kerk mogt wel Oude kerk heeten; maar
sedert hare inwendige vertimmering is zij veel verbe-
terd. Even als in andere steden van grooteren omvang,
hebben ook hier de Roomseh-Katholieken, Lutherschen
en Waalschen kerken, en zelfs is er eene Engelsche kerk,
eene Doopsgezinde en twee Afgescheidene kerken; ook
hebben de Israëliten hier eene synagoge. Het stadhuis
is een nieuwerwetseh gebouw aan de Voorstraat, dat