Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
zeggen wil ? Men kan volstrekt niet inde stad komen, of
men moet er zich door een vaartuig laten brengen. Voor
de scheepvaart ligt de stad niet minder gunstig dan het
veel grootere Rottej-dam. Alles toch, wat de rivieren op.
van Rotterdam naar Geldei-land, Zeeland, Noord-Brabant
of zelfs hooger op naar Üuitscliland, wordt verzonden ,
gaat voorbij Dordt. Met de talrijke stoombooten, welke
de dienst tusschen Rotterdam en andere steden of lan-
den onderhouden, heeft men dikwijls elk half uur eens
of zelfs jneermalen gelegenheid om naar elders te ver-
trekken. De overtogt naar de genoemde koopstad ge-
schiedt in ongeveer een uur.
Daar Dordrecht zoo gunstig aan het water ligt, is het
niet vreemd, dat de stad al eeuwen in wezen.is. Kort
na het jaar 1000 werd het gesticht door dirk III; hij
deed namelijk een kasteel bouwen bij een dorp, dat er
reeds bestond, en verbond het een en ander door ver-
sterkingen van aardewerken. Sedert dien tijd is de
stad altijd van veel beteekenis geweest in de geschie-
denis des vaderlands. Hier resideerden de graven van
Holland; hier werd in 1572 de eerste vrije vergadering
der staten des lands gehouden , hier werd in de jaren
1618 en 1619 de synode gehouden, die uitspraak deed
over de zaken van godsdienst, waarover de menschen
het in die dagen zoo oneens waren; hier werden ook de
gebroeders jan en cornelis de witt geboren.
Vóór Dordrecht heeft men misschien het schoonste
riviergezigt uit ons land. Het water is voor de stad
zeer breed en de stad ligt onmiddellijk aan het water^
honderde vaartuigen stoomen , varen en roeijen op en
af; het gezift is alzoo schilderachtig, en daarom vindt
men Dordrecht ook dikwijls op schilderijen en platen
afgebeeld.