Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
de spoorweg den reiziger in veel kortoren tijd over-
brengt. Overschie is cen groot dorp, met eene groote
kerk en fraaijen toren, benevens verscheidene molens
en een paar scheepstimmerwerven voor kleinere vaar-
tuigen.— Maasland, ruim een kwartier uurs van Maas-
sluis gelegen , is eene vrij uitgestrekte gemeente, tot
welke het gehucht Burgersdijk en enkele fabrieken van
Maassluis behooren. De ingezetenen van het dorp Maas-
land vinden hun bestaan meest in de veeteelt. Die van
het dorp Kethel of de Kethel, zijn gedeeltelijk ook vee-
houders , maar doen ook veel aan het mesten van var-
kens, die meest gevoed worden met spoeling uit de
Sehiedamsche branderijen. Het spek, dat van deze
varkens verkregen wordt, is niet zoo goed als dat van
andere, die natuurlijk voedsel ontvangen.
Tot dit arrondissement behoort nog het eilandje
Rozenburg, dat in het Westland eenvoudig het eiland
wordt genoemd. Het is grootendeels ingedijkt en bevat
beste bouwlanden, welke binnen een' dijk liggen. Veel
merkwaardigs ziet men er niet; wie van Maassluis naar
Brielle wil reizen, neemt den weg over dit eiland, en
daardoor is er aan de beide veeren nog al drukte. Aldus
reizende, ziet men evenwel geene kerk of buurt, —
kerk cn school heeft men in de buurt Blankenburg,
die op het oostelijk gedeelte van het eiland ligt.
XIX.
De hoofdplaats van het vierde arrondissement is het
oude Dordrecht. Daar er bij deze stad vier riviertakken
zamenloopen, is het niet vreemd, dat die naam op drecht
uitgaat. Gij zult toch nog wel weten , wat dat woord