Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
door den koophandel en de scheepvaart allerwegen in
het land verspreid. Inzonderheid bloeide het, even als
Vlaardingen , door de groote visscherij. Thans is ook
deze plaats zeer veel achteruit gegaan. Wel varen er
in den tijd van de haringvangst nog eenige buizen uit, —
wel geeft de uitrusting van die schepen in Mei en Junij
eenige meerdere levendigheid, maar overigens is het
Maassluis aan te zien, dat het betere dagen gekend heeft.'
Een breede, fraaije hardsteenen trap voert van de Hoog-
straat naar het lager gedeelte der stad, waar eene
gracht aan weêrszijden vele deftige huizen vertoont;
doch overal in het stadje ziet men daarentegen ook hui-
zen , welke de kenmerken van verval ten duidelijkste
vertoonen.
De groote kerk is een fraai gebouw, met een zeer
goed orgel en een hoogen, openen toren; de kleine
kerk, op de Hoogstraat, ziet er netjes uit, doch ver-
toont niet zeer veel. Verder zijn er nog eene Roomsch
Catholiekekerk, eene synagoge, het gemeenelandshuis
van Delfland en andere openbare gebouwen. Langs de
lange haven staat aan de oostzijde eene rij huizen. De
haven dient tevens tot ontlasting van het overtollige
water uit Delfland, en aan het einde daarvan is het
veer naar het tegenover liggende eiland Rozenburg.
Ten noorden der genoemde Maassteden liggen nog
drie dorpen, welke wij nog dienen te bezoeken. Over-
schie, dat eigenlijk Ouderschie zou moeten wezen , ligt
ter plaatse, waarde Schie zich in tweeën deelt, links
naar Rotterdam, regts naar Schiedam voerende. De
scheepvaart door dit dorp is nog levendig, maar de
doortogt van reizigers met de trekschuiten, en langs
den straatweg met rijtuigen, is onbeduidend, sedert