Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
Biervliet, wii.lem belkelszoo.n , omstreeks 13oü de
kunst uitgevonden om den haring te kaken, dat is,
hem die deelen van het ingewand te ontnemen, welke
hem aan spoedig bederf blootstellen. Als de haringen ge-
kaakt zijn, worden ze ingezouten in de tonnen, welke de
vissehers voor de reis naar zee medenemen. Het schijnt,
dat langen tijd de Hollanders elke andere natie voor-
uit waren in de kunst om den haring naar eisch in te
leggen; althans het duurde lang, eer het anderen volken
gelukte ons op zijde te streven.
Vroeger hield men den 13. Junij een algemeencn bid-
dag te Vlaardingen, op welken de zegen van het Opper-
wezen over de vangst afgesmeekt werd. Op dien dag .
buisjesdag gcheeten, was liet te gelijk feest in de stad,
en er kwam van heinde en verre volk in Vlaardingen
om het vertrek der haringvloot te aanschouwen. Op
den 24 Junij werden de netten uitgeworpen, en daarop
de eerste haring door kleine schepen, haringjagers,
naar het vaderland gevoerd, waar de aankomst van
het zeebanket (zoo als het veel genoemd werd) alge-
meene vreugde veroorzaakte. Thans bezigt men daar-
toe zelfs stoomhooten, en dc tijd van het uitwerpen der
netten is ook vervroegd. Voor het overige is de haring-
vangst veel minder dan vroeger. Inliet begin derl7<lc
eeuw voeren er wel 300 haringbuizen uit onze havens;
thans geen 100.
Meer naar het westen op, een uur verder, ligt Maas-
sluis, waarvan gij zeker den naanisoorsprong wel weder
kunt raden. Dit stadje ligt open aan dan Maasdijk, en
vandaar dat er hooge en lage straten zijn. In vroegere
tijden deelde Maassluis, even als elke andere Neder-
landsche zee-en rivierstad, in de algemeene welvaart.