Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
f.0
is. De stad ziet er op sommige punten , vooral ook bij
de Groote kerk , netjes uit; op andere gedeelten, waar
dagelijks meer bedrijvigheid lieerseht, doen vele huizen
ons denken aan de Hollandsehe steden, zoo als die zich
in vroeger tijd voordeden. De groote kerk, de Roomsch
Katholieke kerk buiten de stad staande, en bet stad-
huis zijn flinke gebouwen. Even buiten de stad is eene
openbare wandelplaats met hoog geboomte en een fraai
hek, het Hof genoemd. Vlaardingen heeft eenige
seheepstimmerwerven, waarop groote zeeschepen ge-
bouwd worden; ééne daarvan ligt aan het uiteinde der
lange haven , aan de Maas. In de stad aan de haven is
een gebouw, dat zeker bij de ingezetenen van Vlaar-
dingen in hooge achting staat: de vischmarkt, met stee-
nen kolommen er voor, en door vensters afgeschoten.
Vlaardingen drijft handel mei Noorwegen en de landen
aan de Middellandsclie zee; aanzienlijk is hier de aan-
voer van zuidvruchten , kastanjes en andere artikelen.
Maar het is vooral de zeevisscherij, waarmede hier veel
geld wordt verdiend. De kabeljaauwvangst levert
Vlaardingen nog goede voordeelen op, maar het is
vooral de haringvangst, welke nu al sedert drie hon-
derd jaren en langer door deze stad woi'dt uitgeoefend.
De baring behoort tot die visschen , welke niet be-
stendig aan ééne plaats blijven ; want gelijk men trek-
vogels heeft, zoo zijn er ook trekvisschen. In den lijd
nu , dal de haring bij scholen van millioenen te gelijk
de Noordzee opzoekt, gaan de Hollanders jaarlijks
uit, om op dien visch jagt te maken. Met groote
netten vangt men dan soms in écnen trek duizenden te
gelijk, ja, het is gebeurd , dat men 130,000 haringen in
een enkelen trek ophaalde. Nu lieeft een visscher te