Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
gehaald, en zoo doende trekken de scheepvaart en han-
del groote voordeelen van de fabricatie des sterken
dranks; ook is de graanmarkt hier zeer belangrijk. Bo-
vendien heeft Schiedam zijn aandeel in den aanvoer van
goederen door de Nederlandsche Handelmaatschappij,
en er worden hier almede schepen bevracht met uit-
voergoederen voor diezelfde handelsvereeniging.
Van de Maas gezien, levert Schiedam een regt bekoor-
lijk gezigt op; in den zomer vooral, wanneer er schepen
op stroom en in de lange haven liggen en het geboomte
vóór de stad met groen getooid is. De regtopgaande
toren met een spits dak, die boven alles uitsteekt, staat
naast de Groote kerk, aan dc Hervormde gemeente toe-
behoorende. Deze kerk rust op twee rijen pilaren en
heeft een fraai orgel. De R. C. hebben hier twee nieuwe
en ruime kerken; ook voor de Afgescheidenen en de
Israëlieten zijn hier bedehuizen.
Het stadhuis , de beurs op den Dam, het concertge-
bouw en de weeshuizen en hofjes zijn de belangrijkste
openbare gebouwen van Schiedam.
Aan de oostzijde der stad is eene vrij uitgestrekte
buurt, welke verscheidene deftige woonhuizenen bran-
derijen telt: dat is geheel eene voorstad van Schiedam^
doch het maakt op zich zelve eene gemeente uit, name-
lijk Oud- en Nieuw-Mathenesse. Deze gemeente heet
aldus naar een oud kasteel, dat hier eenmaal stond,
en welks stichting den grond legde voor de stad, welke
daar in vervolg van tijd ontstond.
Het westen ingaande, langs den .Vaasrfjj'fc, komt men
na een uur wandelens in Vlaardingen, nog altijd eene
bedrijvige stad. De fraaije opene toren valt al dadelijk
in het oog, en daardoor schijnt de weg langer dan hij