Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
iSu liad deze kleine plaats aan de groote, Delft, te
gehoorzamen, en daar Delft bevreesd was, dat soms
deze kleine plaats de groote zou boven het hoofd was-
sen, zoo onthield het aan die haven alle voorregten;
die het door handel en scheepvaart tot bloei zouden kun-
nen brengen. Het is dus met opzet klein gehouden, en telt
thans nagenoeg 4000 inwoners. Een veertigtal fabrieken,
die werken voor den handel in sterke dranken, hebben
de plaats nog al welvaren geschonken ; de haringvis-
scherij , waaraan hier vroeger veel werd gedaan, is te
Delfshaven niets meer. Hügo de groot zegt, dat er in
zijn tijd uit/>e//s//aiiew 200 haringbuizen naar zee gin-
gen, dat is meer dan tweemaal zooveel, als thans uit
geheel Nederland, en deze sciiepen maakten ten minste
twee reizen in een jaar. Ook deed het vroeger veel aan
de walvischvangst, maar dien tijd heugt geen inwoner
der stad meer. De scheepvaart is er evenwel weder
druk, en op de werven wordt menig zeeschip getim-
merd.
Dc belangrijkste gebouwen te dezer plaatse zijn: het
stadhuis op de Oude haven, de kerk der Hervormden ,
die ruim en fraai is, het magazijn van levensmiddelen
voor 's rijks marine of de oorlogschepen en de Roomsch-
Katholieke kerk.
Delfshaven ligt een half uur van Rotterdam, het is even
ver van Schiedam verwijderd. Een dam met een sluis-
werk in de Schie geplaatst, daar, waar zij in dc Maas uit-
watert, — ziedaar den oorsprong dezer belangrijke ge-
meente. Onder de zeesteden van den tweeden rang in
ons vaderland neemt het eene eerste plaats in. Voor
den handel is het dan ook zeer gunstig gelegen; door de
rivier krijgt het deel aan den handel met het buitenland.