Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
scheepstimmerwerven en steenbakkerijen. Krimpen
aan de Lek heeft eene fraaije kerk en toren en hgt
ter plaatse, waar de Lek in de Maas valt. Op een kwar-
tier uur afstands van den Lekdijk ligt de belangrijke
'jemcentc Eerg-Ambacld, of gelijk het voorheen heette,
Heer-Aartsberg- en Ambacht. De landbouw, en wel
vooral de hennipleelt, wordt hier veel uitgeoefend. Het
is een groot en net dorp, niet 2000 inw. cn eene oude
kerk met een' dikken toren.
xvm.
Van Krimpen zullen we ons verbeelden met eene der
vele stoomhooten naar Rotterdam te vertrekken, om nu
nog eens te zien, wat aan de westzijde der groote koop-
stad lifft.
Daar vinden wij vier steden aan de Nieuwe Maas, en
wel alle op en aan den rivierdijk gebouwd. lïct kleinste
van die vier is Delfshaven, dat het digst bij Botterdam
ligt. AVelligt zal het nooit grooter worden, juist omdat
het zoo in de onmiddellijke nabijheid der groote koop-
stad is gelegen; want het is niet voordeelig voor de
welvaart van kleinere plaatsen , om in den rook der
grootere te staan, —of het moest met die grootere
plaatsen tot ééne gemeente kunnen zamensmeltcn. Wie
weet, of zulks ook nog niet eens gebeurt met Delfshaven;
want Rotterdam, bouwt maar altoos uit, en vooral aan
die westzijde. De naam der stad geeft genoegzaam te
kennen, hoe het ontstaan is. Een graaf gaf den Del-
venaars zijne toestemming om in de Maas eene haven
aan te leggen, en deze haven werd alras omzoomd
van woningen, — er kwam zelfs eene kleine stad.