Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
haken en andere voorwerpen van weelde en opschik.
Onder de eigenaars dezer fabrieken telt men vele wel-
gezeten burgers. — In vroegercn tijd bloeide hier de
zalmvisscherij. In het jaar 1749 heeft men te Schoonho-
ven eens binnen den tijd van eene maand 9ö0 stuks van
dien visch gevangen, en men zegt, dat in die dagen de
dienstboden bij het verhuren bedongen, dat ze niet
uieer dan tweemaal 's weeks zalm behoefden te eten.
Thans is het niet noodig zulke bedingen te maken,
want de visscherij levert niet veel meer op; ook al,
door dien de bewoners der dorpen, meer naar den uit-
loop der rivieren gelegen, insgelijks ijverig den zalm
zoeken te vangen. Deze smakelijke en vette visch
wordt wel versch en gezouten, maar meestal gerookt
gegeten; dit rooken is een werk, dat met groote zorg-
vuldigheid moet geschieden, om den zalm over het ge-
heel vet. roodachtig van kleur en zindelijk te kunnen
afleveren. '
De stad biedt van den rivierkant een gezigt van de
meeste afwisseling nan, dat nog beter zou wezen, wan-
neer niet zoo veel oude huizen over den rivierdijk henen
keken. Boven de stad uit ziet men den toren der Her-
vormde kerk, een vierkant gebouw met een' fraaijen kap;
de nette kerk heeft niet veel bijzonders, buiten het graf
van OLiviER VAN NOORD , dc eerste Nederlander, die den
aardbol omzeilde. Het stadhuis met een' bevalligen
toren, is een deftig gebouw van gehouwen steen. In
dezen toren is een fraai klokkespel geplaatst, vervaar-
digd van het geschut, dat met olivier van noord de
reis om de wereld heeft gemaakt.
De landstreek tusschen Lek en IJssel heet dc Krimpe-
nerwaard, eene uitgestrektheid gronds, die al heel