Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
d3
men lieefl, hangt eene schilderij, waarop de onmen-
sehelijke wreedheden, in den Spaanschen tijd te Ovde-
wa/er gepleegd, afgebeeld zijn.
Wanneer wij bij Haastrecht de Vlift in plaats van den
JJssel gevolgd waren, zouden wij langs een' kunstweg
in het stadje Schoonhoven zijn aangekomen, dat aan de
rivier de Lek naast aan de provincie Utrecht ligt. De Lek
is het groote vaarwater voorde schepen, welke van
»boven af" naar Rotterdam bestemd zijn. De vaart op
deze rivier is hier dan ook zeer druk. Hoewel Schoon-
hoven niet zoo bijzonder in die drukte deelt, is er toch
gedurig goede gelegenheid om naar de meest verschil-
lende oorden des rijks te komen , naardien er dagelijks
verschillende stoomhooten aanleggen. — In de bedroefde
tijden , toen de groote heeren m ons land altijd het Cen
of ander met de wapenen te beslissen hadden, heeft deze
plaats ruim haar deel gehad in de rampen des oorlogs;
ook was het hier, dat albrecht beilixg, voor zijne trouw
aan bet gegeven krijgsmanswoord, beloond werd met
de uitvoering van datwreede vonnis,— te wreed om
er nog een woord van te zeggen.
Schoonhoven heeft nagenoeg 3000 inwoners, welke
voor twee derden de Hervormde belijdenis toegedaan
zijn. Van die menschen bestaan er velen door den han-
del in granen en vooral hennip; anderen van verschei-
dene fabrieken, waaronder de goud-en zilversmederijen
moeten genoemd worden. Men heeft er wel zeventig
van die werkplaatsen. Gij begrijpt, dat die fabrieken
niet alleen werken voor de stad en hare omstreken;
de eigenaars doorreizen het geheele land en leveren aan
de goud- en zilversmeden allerlei kastgoed , zoo als
ringen, oorbellen, knipbeugels, schoengespen, hoek-