Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
1)2
omdat zij aan een water of een' weg kan liggen, die
haasl regt loopt; maar dan hebt gij het vlak mis. Vele
plaatsen hebben namen, die uitgaan op dreclit, gelijk
gij in de volgende les nader zult vernemen. Dreclit nu
is zoo veel als veer of plaats van overtogt over eene ri-
vier of een ander water. Zoo kan ook de naamsuitgang
recht van dit dorp drecht beteekenen , daar het aan den
IJssel ligt. Aan den zelfden oever van den IJssel vindt
men het dorp Gouderak, gebjk gij weet; ra/i beteekent
een water (ofmeer algemeen een afstand) in dezelfde
rigting voortgaande; zoo zal dit dorp genoemd zijn
naar het deel der rivier , dat van daar tot Gouda loopt.
Den weg door Haastrecht volgende, komt men na
anderhalf uur loopens te Oudewater, almede aan den
IJssel. Het is een plattelandsstadje , waar in 1575 de
Spanjaarden vreeselijk hebben huisgehouden. Na eene
manhafte verdediging, namén zij het door overmagt in,
vermoordden bijna alle menschen, groot en klein, en
staken de stad in brand, — kortom, het ging er spaansch
toe! Toen de Fransche koning lodewijk XIV in 1G72
met een groot leger tot in Holland doordrong, moest
Oudewater den moedwil der Franscben ontgelden, zoo-
dat dezen zich ook hier niet zeer beschaafd aanstelden.
Al die oorlogsrampen kon bet stadje niet verdragen, —
hel is nooit weèr tot een' gewenscbten bloei geklom-
men , en het ziet er dan ook viij landelijk uit.
De Gereformeerde kerk is het grootste gebouw der
stad; zij heeft een' vierkanten toren, die er uitziet als
de meeste dorpstorens in hebbende een schuin
naar twee zijden afloopend dak. De kerk is buitenge-
woon oud , doch is eenige jaren geleden aanmerkelijk
vernieuwd. Op het stadhuis, dat een goed voorko-