Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl
inet een helderen klank en een der beste van ons land;
ook de predikstoel en de inrigting der zitplaatsen trek-
ken de opmerkzaamheid van den bezoeker. Binnen een
ander gedeelte der kerk, door een fraai koperen hek
afgesloten, wordt nu en dan kinderpreek gehouden.
De andere kerken in deze stad worden door de groote
kerk zoo zeer in de schaduw geplaatst, dat zij bijna niet
gezien en bezocht worden.
Het stadhuis van Gouda, op de groote markt, geheel
op zich zelf staande, is een deftig ouderwetsch gebouw,
van witten steen en in gothischen trant gebouwd. In
bet midden van den voorgevel heeft het een' hoogop-
gaanden toren, met kleiner torenwerk aan weerszijden,
terwijl een hoog bordes met een portaal ingang geeft lot
hel binnenste van het gebouw. Toen dit stadhuis nieuw
gebouwd was (het is nu reeds vier eeuwen oud), moet
het eene allerprachtigste vertooning gemaakt hebben.
Vele van Cowrfa's openbare gebouwen zijn voormalige
kloosters of kapellen, van welke soort van gebouwen
het vroeger een groot getal bezat.
XVII.
De straatweg van Rotterdam naar Gouda loopt langs
den regteroever van de rivier den IJssel; bij die stad
gaat die weg er over naar Otidewater. Nagenoeg drie
kwartier van Gouda ligt het groote dorp Haastrecht,
dat met de aanhoorigheden meer dan IMX) zielen
teil; behalve door den landbouw bestaan zij ook
van het leerlooijen. Van sommige namen kan men
zeer gemakkelijk den oorsprong raden. Zoo zoudt gij
misschien denken, dal deze plaats zoo genoemd is,
4'