Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
nog al gebruikt voor achterdeuren van gangen, ten
einde een vrolijk inzigt in een huis te geven. Men
krijgt het glas zoo gekleurd, door een sublimaat van
verschillende metalen in de gesmolten glasstof te men-
gen. Opgelost goud geeft er eene fraai roode kleur aan,
kopergroen, zilver wit, lood blaauw, enz. Maar glas
kleuren en glas schilderen zijn twee zeer verschillende
zaken, want wanneer de kleuren op het glas aangebragt
worden, zijn ze nog niet zigtbaar; dit is eerst het geval,
wanneer het glas uit den bakoven komt. De kunst om
op glas te schilderen schijnt verloren geraakt te wezen
en men is nog niet weder achter de zaak gekomen.
De fraaye glazen in de St. Janskerk zijn ten volle
waard, dat men daarvoor eene reis naar Gouda maakt.
Zij bevatten meestal voorstellingen uit de bijbelsche
geschiedenissen en enkele uit de historie des vaderlands.
Zoo ziet men op die ramen, in de gloeijendste kleuren af-
gebeeld : de genezing van een' kreupele door petrus en
johannes, de koningin van Scheba voor salomo, elia
op Horeb, jezus in den tempel tusschen de leeraren, de
inneming van Z)ami(i<e, Leidens ontzet, enz. Die schil-
derijen zijn reeds ouder dan drie honderd jaar, en ver-
vaardigd door de gebroeders dirk en wouter crabeth of
door hunne leerlingen. Al die ramen zijn zeer hoog,
maar inzonderheid de beide ramen aan de kruiseinden.
Onder de kerkgebouwen van ons vaderland is de
St. Janskerk een der grootste en schoonste. Zij rust op
36 pilaren, en alleen een gedeelte van de ruimte, tus-
schen de pilaren, is voldoende voor de openbare gods-
dienstoefeningen. Verscheidene zeehelden en andere
voorname personen liggen in deze kerk begraven. Het
hooggeplaatste prachtige orgel is een heel best werk