Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
XVI.
Gouda, of gelijk het wel genoemd wordt, Ier Gouir
ligt ter plaatse, waar de Gouwe in den IJssel valt
Deze stad is eene gezonde, bedrijvige en fraaije plaats
welke in de geschiedenis van lloUatid nog al eens ge
noemd wordt. Vele schepen, uit Utrecht en Noord
Holland, of uit nog noordelijker gelegen provinciën
komende, om naar Rotterdam of Zeeland te varen,
passeren Gouda. Ook heeft de stad zelve vele fa-
brieken, die de scheepvaart bevorderen. Wel heb-
ben de fabrieken van ellewarcn voor de Engelsche
en Duitsche moeten wijken, — wel zijn de vele bier-
brouwerijen verdwenen, maar de pijpenfabrieken zijn
er nog altijd, niettegenstaande het vele sigaren rooken.
Meer dan duizend menschen werken in die fabrieken;
ook de garenspinnerijen, welke allerlei soorten van
fijn touwwerk vervaardigen, bloeijen. Zeer aanzienlijk
is hier de handel in zoetemelksche, eigenlijk Stolksche
of Stolwijksehe kaas genoemd. In den omtrek van
Gouda toch wordt veel aan het kaasmaken gedaan.
en dit handelsartikel komt meest in handen der Goud-
sche kooplieden.
Gouda is eene regt levendige stad en heeft een heel
goed voorkomen, vooral ook door de vele fraaije ge-
bouwen, welke het telt. — Door ons geheele vaderland,
ja door geheel Europa is het bekend door zijne Groote
kerk en in die kerk, zijn het de geschilderde glazen .
welke aller opmerkzaamheid trekken. — Gij hebt allen
wel gekleurd glas gezien; tegenwoordig wordt het
3